תודה לענת טמסות על ההשראה שהעניקה לי. --------------------------------------- באלבום שיריי מצאתי נסתרות ונגלות עלי זהב, עלי ירק פרחי אביב, עלי שלכת שמי מרום וכוכבי לכת. בינות לדפים המכורכים גיליתי רוח עוברת וריח אהבה ישן עטוף בקמטי שנים בניסים וחסדים קטנים ובאהבה רבת שנים. דפים קמלים עם הזמנים לא כך רוח השירים, להביע אומר תמיד אוכל והאש תבער כסנה שלא אוּכָּל.