תפסתנ-י על- ספסוף ליבי
א-שי-שותיי- העלוני על מיטת יצועיי.
טיפה נופלת
מחשבה עודפת  מחשבה
גוזלת- שינה.