בן אל-פלג

אני אוהב לחרוז

כאב בוגר,כאב סוגר

חושב שנשארת רק אתה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה