בן אל-פלג

אני אוהב לחרוז

המשימה

אל תקפצו הלילה אל מעל לפופיק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה