בן אל-פלג

אני אוהב לחרוז

אהבה כואבת

לא הכל יפה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה