בן אל-פלג

אני אוהב לחרוז

אני חושב אני מתאהב וחושב

כאב בוגר,כאב סוגר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה