ליצנית חצר .

.

מחול מתעתע

שבילים מוכי ירח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה