ליצנית חצר .

.

סימן קיין

קבר של שתיקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה