מטילדה פורקודו

אני מגוש קטיף והעיסוק בכתיבה כרגע פשוט קצת מסיח ומרגיע. השירים נכתבו רק כשכאב מאוד, לא כעיסוק שיטתי

מעלית

צינתור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה