מטילדה פורקודו

אני מגוש קטיף והעיסוק בכתיבה כרגע פשוט קצת מסיח ומרגיע. השירים נכתבו רק כשכאב מאוד, לא כעיסוק שיטתי

על מחזור ועל אל חזור

התוועדות עם שתיים קלמנטינות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה