הי טיר לילילי

מאחורי הדמעות מסתתרת שמחה גדולה

בינתיים אני כאן. אותו עולם של תוהו.

בוקר אור ראשון של חיי המקוונים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה