הי טיר לילילי

מאחורי הדמעות מסתתרת שמחה גדולה

בוקר אור ראשון של חיי המקוונים

ללא כותרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה