הי טיר לילילי

מאחורי הדמעות מסתתרת שמחה גדולה

ללא כותרת

בוקר אור ראשון של חיי המקוונים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה