קל לשכוח לרצות לצמוח

לא לומר תודה

לא להשקות הגזע

לא מילה טובה

 

אני הצחוק

אך עבר של צפייה

יסור מצמרר

קדם.

 

להפיח בסבתא אור

ללדת לעיניה

צחוק

 

את ברק נעורי

לגוף שנשאו

בארץ ארורה