הפחד להושיט יד לדף הלבן

לחגוג עם המילים

החשש מעצירות ברטט היד

איך מתרגמים עדר מחשבות

? למקבץ קווים