התגעגעתי לחיות רק פה.

בלי סיבה.

בתןך עולם. בתוך צבעים וצורות. בתוך קולות וריחות.

לא לחפש צפונות. לא לקלוט אותות.

ואין אני רואה השכל, רק את הדבר.

ואין מנתח ציורי עולם.

ואין מקשיב לסיפור מעשיות.

רק שוקע בחלום, שוקע בחיים.

אמנם חלום יעוף, אך אני בתוכו...

מתוך געגוע, געגוע פשוט.

למציאות שעומדת בשביל עצמה.