גם אני רוצה

מקווה לפקוח את עיני ולראות אף יותר מכרגע,מיחלת להספיק לחוות ולו מעט מן המעט של הפלא הסובב אותנו

הרהורים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה