ימים נוראים, ימים נשגבים

נשמתי עוטה לבן

העבר טואטא

טפטופי עתיד ברוח

חטאי נימחים כענן

 

מחר כיפור

שמים וארץ לאחד

רצונות יתפרצו לכל עבר

תשוקות יכַּלוּ כל קליפה

תשוב שולמית לדודה