לאן ינוע בן תבונה

הצמא לבהירות

בפישפוש העבר

היכן יפסע בן נערות

שבעתידו חוזה

 את דלות המחר

ומה טיב ימי עלם

המזדקן כבר כעת

ודבר לא יצר?

בתוך מסך ערפל ויאוש

ירפה מחשבותיו

יפרוס ליבו אל כפיו...