העין רפה

ממתינה

הטעימיני מתיקות בזה העולם הבא

 

ועט חלוד

עובד על יבש

חורט מתפתל

ישועה?

כחול נגלה- יוצר שיר

בלי צורה, רק תפילה

 

מלא ראשי בינה

הבינני נא סודות בריאה

השפיעיני מחמדה גנוזה

משבת עתיקא