עמוד השחר עולה

מכבה הכוכבים

מתפיטות סליחות אלול

מעירי השחר בוכים

 

תינוק רעב מפר הדממה

קול שכווי נבלע בן כלבים

ופס אדום ורוד נפרס

מעל הרי מואב הנשקפים

 

היום כולי תפילה

לאותם דקות הנוצרות

מחמימות השמש בזוויות שמים שונות

כשיפתחו שמאל וימין

התבוננות תוליד תשובה

כשתאווה תסמם המוחין

קול שופר יאזרני גבורה