צועד בתמהון לבב

רועש

דמעות זולגות

בבטן

 

הבטתי בך

נרעדתי

נסחפתי לבאר עינייך

 

אמנם הזמן עמעם

זיכרון לא מצויר

את פניך

בתווים מרוחים

 

אך ליבי סחרחר

תועה

נוהה

כוסף -אלייך

 

בפתח הקארוון

עיני

מצפות

אוזני

סורקות לחישות

 

עומד קפוא

ליבי

תמהה

כיצד פלשת לחיי?