צר המקום, צרו עיני

מגורד, מואס ימי

דחק המקום, טמן חביוני

בוהה, בז לרעיי

 

התחלות קשות מתגלות

בן קיץ אביך

לרוחות סתיו קרירות

תקופת מעבר המחביאה מטמונות.