את אוּמַן אי אפשר להרכיב במילים.

כדור אש של אמונה

זרע לשנה החדשה

אור פני מלך

מואר ע"י אלפי אנשים

תפילות שואבות את מפלליהם

לעצם הקיום.

 

והמים האלו ימלאו

בקבוקים

אברים

ימים וחודשים

 

בלי הרבה מילים, אקח את האוצר

אזריק לצמצומי חיי...