היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

תרקדי- תרקדי-

לילה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה