היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

אשתוק

שוב לחתוך. פרידה.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה