היושבת בגנים

רועה בשדות זרים.

שוב לחתוך. פרידה.

כואב.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה