באב לבנה נתמלאה לבד

בלוני הנפוח התפוצץ

באב נרמז קץ לחורבן

אך קשר אותותי התמוסס

 

אלול קוּדש, לבנה כבר נראת

?מתי כבר הלב ישבר

רוחות הסתיו הפיגו האובך

!נענעו חזק, אתנער