ערפל כבד עלה על הארץ.

ככוס זכוכית החונקת

להבה בשיא אורה.

כרגלים הנעצרות לפתע

בהתגברות דפיקות הריצה.

 

כעשב שוטה המוצץ את מימיו

מנטע צעיר, שכוח. -נכשל.

 

פרחים נקטפים חלומות נגנזים

בדרכיי יורד טל אך- מובס

עצמותיי כבדות, ארצה מושלך

עצבי נתוקים, חוט המחשבה נחתך

אבן בולמת הצמח, זיכרון חיים נשכח.

 

אהיה חזק, אנצח- אלגום מטיפות אחרונות.

אאחז בעיגולים של שמחה.

אתרומם ממערבולות הרפיון.

אנתב נשימות פי למעמקיי.

יעטפו ברכות את ליבי

הנשלט ע"י פולשים.