אצבע שבה ומאשימה-

היכן הגבריות

קור וקשיחות

שיער, תווי פנים- חדוּת!

בי חלקות

תווי עיגול- רכוּת

האמנם נשיות?

 

בבוז עצמי- לבדי

כולם גברו

גבר בקופסת ילד

 

 

אחר 19 שנות

התכחשות לסבלנות

לקבל? להבהל?

 

אך קלסתרי-

מתנה

סוג של נפלאה

לא אגיד תודה?