אותיות

צופנות בריאה

רֵכז הסוד

כטל ברכה יורדות

פורחות, יוצרות

אדם שעה.

באפם רוח

כולן אומרות כבוד

מפיחות נשמת חיים.