יעלת חן

סטודנטית בת 22.מתבוננת ורושמת ,בעיקר כדי להרגיע את תשוקת האצבעות למגע העופרת בדף.

בוער בעצמותי

כאבים של פתאום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה