אני חיה על אוויר שאול , אדים של מישהו אחר,

כשהוא יפסיק לנשום פתאום, אזי לבי לי ידומם...