האויר שנשמתי הרגיע,

הירוק טפטף לנשמה.

שלווה מדומה לי נזקקת

כהבזק החיות לשממה.

רגוע.

מי צונן ניתזו על אש רגשותי

אך לעת ערב

ובאמצע הליל

יחזרו סערות למימי.