שירת הים

ממרומי שחקים אשקיף אביט

ממעמקי ארץ אצעק אקרא.

מן גלי הים אשר שם רוחי

מן חולות זהב בהן אשכון.

ואצעק אל ה' בצר לי

וקולי לא שמע.

ואתפלל ואשטח ארץ למולו

ואין עונה לתפילותי.

שירה אשיר לך

אדמה שלי.

זמר אזמר לך

בית שאינו עוד.

רינה ארנן

ואהלל י-ה על כל נפלאותיו.

כי באשר טוב ובאשר רע

בוער הוא כאש בעצמותי.

שירה אשיר לך

ואנצור אותך בליבי.

שירה אשיר לך

שירת הים שלי.