צנחתי לאט

עזבתי את קיר הבריכה.

אצבעותי נפרשות בפחד

והקור בעורקי פשה.

גבי מתקער

צריבות האוויר

משב

נשימה

ניתוק מגע.

נשאתני הרוח

צנחתי,

ועזבתי את קיר הבריכה.

לא הסבתי ראשי

אך אדע כי הינך.

התתפסני?

התדע להכילני

קטנה ושבירה?