ראיתיה רוקדת עד כלות

:ושואלת

"? התם, היש עוד"

ראיתיה בוהקת בלובן

.וזוהרת באור הכלות

 

,ראיתי החן בעיניה

.כי מצאה היא החן בעיניו

ועל פניהם

כבדרך הטבע

.משוך חוט רוקם של זהב

 

פסעתי קדימה מעט

והבטטתי בתוככי המחול

ראיתי יציקתה של אבן ברקת

נדבך, מני אלף

.לקודש גדול