צנחתי לאט

עזבתי את קיר הבריכה

אצבעותי נפרשות בפחד

והקור בעורקי פשה.

גבי מתקמר

צריבות האוויר

משב

ניתוק מגע.

נשאתני הרוח,

צנחתי.

ועזבתי את קיר הבריכה.

לא הסבתי ראשי

אך אדע-

כי הינך

התיתפסני?

התדע להכילני

קטנה ושבירה?