אפשרות אחרת

אוהבת אדם אוהבת שירת הלב

אומנית המקום <גן אור>

מוסר אחר

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה