אפשרות אחרת

אוהבת אדם אוהבת שירת הלב

אבל

אפר

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה