אפשרות אחרת

אוהבת אדם אוהבת שירת הלב

ידיד

ראשית הבריאה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה