אפשרות אחרת

אוהבת אדם אוהבת שירת הלב

יום כפור

אומנית המקום <גן אור>

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה