"מה שהיה הוא שיהיה

ומה שנעשה הוא שייעשה

ואין כל חדש תחת השמש"

"קוהלת."

 

 

הוא רוקד בזרועות אחרת

קוטף לה כוכבים,

שכיביתי,

בונה לה ביית מקלפים  מועדים,

שזיהיתי.

אהובי הבלעדי,

הבלות חיי ,

מחבק אשה אחרת

ואותי אחר חובק,

ואני, ממלמלת "קוהלת".