לשרוני

 

כל סבל עושה  אותי צנוע יותר.

 בעמקי התהומות-

 נצרף האני שלי לאין.

עד מתי?