אתה מביט
אל תוככי המילים
דולה סגולות מתות
קורבן חירותי,
בתוך האש מניח אבן.
אתה
שנהגת זילות במהות ההיות..
בטוהר ההבטחה והתום
בחום הגוף..בקדושת המילה
מביט, מונה להבות.
 
אל תשאיר סימנים.