אל תבוא - נא לנשקני,

אל תבוא - נא לא כדאי.

באם תבוא רק לנשקני,

           לא נפסיק ואז בלי די.

           הן תדע שנשיקות,

           הן עניין של מה בכך.

           אם התחלתה לנשקני,

לא נפסיק עד קום הכרך.

הן תדע אזי נפסיק,

ושוב גם נפרד.

            הלב יכאב וישתוקק,

            לפני כל ליל יורד.

                                                            24.11.69