להרגיש את האדמה

תחת רגלי

הצמיחה מתפשטת בי

מלמטה.

 

זה ברטוב של הדשא

מתייפיפ

מתייחפ

.מול פריחה

 

לא ברור , הוא מופשט

הוא מגניב

לי מבט

 

ויוצא לחופשי

יחפ

אנושי.