אולי ניקח דקת דומיה

ונשתוק את שקרה בינינו

אני אחשוב על זה

.ואחזיר לך תשובה

 

Don't call me

כי דמעות חונקות את גרוני

I'll call you

,כשהגלים ירגעו

 

וביום לא סוער

נוכל לדבר

ונבנה ביחד גשר

.לאופק אחר

 

אז אולי ניקח דקת דומיה

,נשימה ארוכה

.ונשתוק