זיו פנייך

באור הלבנה

מתדפק על חלוני,

משווע

לעזרה.

 

זיעתך

במטחי היורה

מתקבצת על חלוני,

מתמוססת

בחמה.

 

דמך

ברוח יתומה

נקרש על חלוני,

וכרמי

שוממה.

 

אהבתך

בענני ערפל

משתתקת על חלוני,

ותשובתי

יחידה:

 

מנעי קולך מבכי

ועינייך

מדמעה.