ואור גדול
נחת על הדרך
להאיר ניקרה נטושה
לוודא
שכלו המים
שנטיפי אורה
חלום כוזב
והד בת קול יצאה
מקצה ארץ עד סופה
בוהקת בעדנה
נושאת בשורה
זו העת עתה
לכבות  את החושך
את הבעירה
לחבק ברכות
את האדמה
את ראשית הבריאה.