בהיפתח שערי שמיים
תבוא ותעמוד בפניהם איוושת החיים
אסופה  בנהם החלומות
ברחש התקוות
תתהדר בדמעות  חרטה
תתכסה בזיו ההבטחה
בהיפתח שערי שמיים
תבוא ותעמוד ביניהם
בראשית הבריאה
חסד הברית
שובל האמונה
פזורת הניכור

ויעמדו כולם
לפני ובתוך
יסיחו קול נשמתם
המיית הוויתם
לפני רחמי שמיים
שנכמרים ברגע ההוא
להקל  בהם את רוח אפם
את תעתועי הנפש

ואמרו אמן.