לשוש

 

 את נפשך את מציירת

בחומרים שקופים

חלולים מטעם

מעניקה להם חיים..

יפי נפשך עולה

ממעמקי האין

מתוך החסר..

צובעת קירות נשמה

משזפת את העין

ביפעת צבעי קשת

זוהר החמה..

 

ועולה האהבה

 ונוגעת.