תום

אני נמצאת נשכרת בגלל עין הזהב אשר לשיבולים

קווסט

ידיים מזכירות לי אותך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה