תום

אני נמצאת נשכרת בגלל עין הזהב אשר לשיבולים

ללמוד לעוף

(ללא)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה