עכשיו אני משחקת עם כל האוצרות גלויים מעיזה לתרום חלקים לא חשובים עכשיו אני משחקת עם כולי. בהשראת אפקט האבן הנזרקת לנהר הנפש ויוצרת מעגלים מעגלים.