וכשנחלש הגוף ופיעמה רק הרוח הבטתי בתמונה המחייכת על הקיר ובצילך המיוסר על המיטה. וידעתי שמעתה, כשאביט בך, מאירה, יישבר ליבי עד אין קץ.