הקול מתחיל להעלם לי איני שומעת אותו יותר. המילה מתחילה את דרכה מתגבשת ועוברת בין המיתרים השינים הלשון השפתים ו ואז יוצא רק אוויר חם וריק שפעם חבק גם מילה.