אני רוצה לקחת כמו רחל את מבט עיניך לקחת ולצרור לקחת ולצרור אבל מבט עיניך אינו מגלה דבר צחוקך הפרוע אצבעותיך רצות על המיתרים ושתיקה גדולה חומה סביבך