פעם יכולתי להריח את אלול ייסרתי את עצמי בתשובה - מעגלים חסרי אונים. ובאלול הזה סלחתי לעצמי.