תמיד חשבתי שהשואה קרתה בשחור-לבן עד שראיתי את אושוויץ בצבעים והידיעה שטפה אותי כמה נורא היה למות אז ולחיות