ואולי הוא בכלל
המלך
הנשפט
וכבר אין לו קול
משלו
אבל אני עדיין מבקשת
את פניו
ומקשיבה