דוד דביר

מכונה גם נהר שלום. סטודנט להוראה.

שי

בינינו סולם יעקב ניצב וראשו ארצה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה