דוד דביר

מכונה גם נהר שלום. סטודנט להוראה.

שי

ילדתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה