דוד דביר

מכונה גם נהר שלום. סטודנט להוראה.

בינינו סולם יעקב ניצב וראשו ארצה

ילדתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה