דוד דביר

מכונה גם נהר שלום. סטודנט להוראה.

ילדתי

שי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה