דוד דביר

מכונה גם נהר שלום. סטודנט להוראה.

בינינו סולם יעקב ניצב וראשו ארצה

ללא כותרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה