השנה

אתה תשאל

ואני אשיב

אותך

שוב ושוב

אל המקום הנכון בהגדה

ובזמן

ובמקום

 

לאבא

ערב פסח תש"ע